ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ

စက်မှုအင်ဂျတ်ပုံနှိပ်ခြင်းကိရိယာကို ကြော်ငြာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမီဒီယာလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။